Home » Purmerendse politiek GEEN gemeentelijk verbod op vuurwerk

Purmerendse politiek GEEN gemeentelijk verbod op vuurwerk

Een gemeentelijk verbod op het afsteken van vuurwerk heeft geen meerderheid in de gemeenteraad. De meeste partijen zijn van mening dat zo’n verbod niet is te handhaven, enkele partijen willen de traditie van vuurwerk afsteken handhaven. Vuurwerkvrije zones of vuurwerkzones zijn het onderzoeken waard. Op verzoek van GroenLinks besprak de raadscommissie Algemene Zaken donderdag mogelijke maatregelen tegen vuurwerkoverlast. De fractie wilde bij de andere partijen in de gemeenteraad informatie en meningen ophalen voor ‘een breed gedragen voorstel’. Purmerendse politiek GEEN gemeentelijk verbod op vuurwerk

De toenemende zorgen in de samenleving over de gevolgen van vuurwerk tijdens de jaarwisseling zijn de aanleiding voor de bespreeknotitie vuurwerk. Commandeur (CDA) merkte op dat heel veel mensen het (sier)vuurwerk zeer waarderen. Hij kreeg bijval voor zijn stelling dat overlast komt van verboden vuurwerk. Intres (D66) verwees naar onderzoek waaruit blijkt dat landelijk slechts 12 procent van de bevolking vuurwerk afsteekt. Het ontmoedigen van het afsteken van vuurwerk door het bieden van een alternatief is volgens hem ‘het minste om te doen’. De VVD vindt bij monde van Roeleveld dat de gemeente geen laser- en droneshows moet organiseren. Hij merkte op dat het Luilakfestival heeft geleid tot minder overlast.

TRADITIE
Schaaij (Gemeentebelangen) is van mening dat het afvalprobleem ook een overweging is voor maatregelen. Hij pleit voor de mogelijkheid van een referendum. Tang (PVV) heeft het over ‘weer een traditie die men wil verbieden’ en is ook voor een referendum. Vermeulen (PvdA) wijst op het puberbrein dat gevoelig is voor kicks, een alternatief moet ook kicks bieden. Jonk (Stadspartij – BPP) is tegen een verbod vanwege de traditie. Zij wijst op het succes van de lasershow tijdens de Beemster Feestweek. Poppelier (BP 21) is voor de vuurwerktraditie en stelt dat ‘veel moois wordt veel mensen ontnomen’ met een vuurwerkverbod. Hij vertelt dat hij zelf graag vuurwerk afsteekt. Van der Zwaart (Forum voor Democratie) is voorstander van tradities, wil ouders betrekken bij omgang met vuurwerk.

TUSSENSTAPPEN
GroenLinks wil uiteindelijk een verbod op het verkopen en afsteken van consumentenvuurwerk. Van Kuik (GroenLinks) geeft aan dat zo’n situatie ‘zeer moeilijk handhaafbaar’ is. Met de opgehaalde informatie en meningen gaat de fractie daarom werken aan een voorstel met tussenstappen en signalen tegen vuurwerkoverlast.

Purmerendse politiek GEEN gemeentelijk verbod op vuurwerk Purmerendse politiek GEEN gemeentelijk verbod op vuurwerk