Home » Broodroof dreigt voor ruim 400 Nederlandse vuurwerkwinkels!

Broodroof dreigt voor ruim 400 Nederlandse vuurwerkwinkels!

Het achterhaalde en onjuiste rapport ‘Leren van twee vuurwerkrampen’ van de TU Twente lijkt een negatieve invloed te gaan hebben op het Nederlandse vuurwerkbeleid. Broodroof dreigt voor ruim 400 Nederlandse vuurwerkwinkels! Diverse partijen willen dat de opslag van legaal siervuurwerk in woonwijken niet langer is toegestaan. Naar aanleiding van een rapport gebaseerd op verouderde regelgeving van 24 jaar geleden. Onderaan de streep betekent dit dat ruim 400 vuurwerkwinkels het ondernemen onmogelijk wordt gemaakt. Deze winkels zullen we in dat geval dus hoogstwaarschijnlijk verliezen.

En dat allemaal vanwege een rapport waarin experts van diverse onderwerpen als bestuur en management buiten hun expertisegebied treden en uitspraken doen die niet alleen achterhaald zijn, maar nu ook zeer schadelijk dreigen te worden! Sterker nog: de data die voor het onderzoek gebruikt is, is niet (meer) relevant voor de huidige opslag van het legale siervuurwerk.

De huidige bekooiing van bepaalde effecten brengt géén massa explosiviteit meer met zich mee én in het onderzoek is geen of onvoldoende rekening gehouden met het positieve effect van sprinklerinstallaties. Ofwel, het onderzoek deugt niet!”

Het kan toch niet zo zijn dat politieke besluiten worden onderbouwd met irrelevante en onjuiste data door non-experts. Sinds het verschijnen van dit rapport is Stichting HVLV druk met tegengas geven. Zei probeerden iedereen te waarschuwen. We hebben de politiek gewaarschuwd voor de fouten in het rapport, en we hebben de branche gewaarschuwd voor de schadelijke implicaties van deze fouten.

En wat levert het op? Binnenkort wordt er een motie ingediend om het verbod op ongevaarlijke siervuurwerkopslag in woonwijken te implementeren. Stank voor dank, maar geloof niet dat we het hierbij laten zitten. We blijven al onze contacten en middelen aanwenden om ervoor te zorgen dat deze potentiële bestuurlijke fout geen doorgang zal vinden aldus HVLV.

Bron: HVLV

Broodroof dreigt voor ruim 400 Nederlandse vuurwerkwinkels! Broodroof dreigt voor ruim 400 Nederlandse vuurwerkwinkels!