Home » Lag er werkelijk te zwaar en te veel bij SE-Fireworks? 1Twente-doc deel 2 over de vuurwerkramp

Lag er werkelijk te zwaar en te veel bij SE-Fireworks? 1Twente-doc deel 2 over de vuurwerkramp

ENSCHEDE – Een nieuwe documentaire van de Vuurwerkramp van 1Twente is online gekomen, nieuwe ontwikkelingen in de zaak van S.E. Fireworks van de vuurwerkramp in 2000. Het was de grootste ontploffing sinds de Tweede Wereldoorlog: de vuurwerkramp in Enschede. Volgens het belangrijkste onderzoek naar die catastrofe zou er te zwaar en te veel vuurwerk op het terrein van SE-Fireworks hebben gelegen. Maar bij dat onderzoek en die conclusie zijn veel kanttekeningen te plaatsen.

De vraagtekens rond de Nederlandse onderzoeken naar de vuurwerkramp, hebben te maken met een paar verschillende zaken. De aannames bij die onderzoeken rammelen, belangrijke informatie is buiten beschouwing gelaten èn die informatie was wel bekend. Dat roept de vraag op waarom die niet is meegenomen.

De voorraadadministratie van SE-Fireworks

In de Nederlandse onderzoeken naar een verklaring voor de ramp in Enschede wordt het allemaal buiten beschouwing gelaten. Net als de voorraadadministratie van SE-Fireworks, die bewaard bleef en meteen na de ramp werd overgedragen aan de autoriteiten. De gegevens in die administratie worden genegeerd.

Het is het gevolg van een redenatie die niet klopt: er moet wel vuurwerk van de zwaarste categorie hebben gelegen, anders had zich nooit een massa-explosie kunnen voordoen.Daarbij is een paar dingen opmerkelijk: al bijna tien jaar is bekend dat ook licht vuurwerk (in opslag) een massale explosie kan veroorzaken èn TNO dient kort na het onderzoek van de vuurwerkramp in Enschede een aanvraag in bij de Europese Unie voor nader onderzoek.

Gebrek aan kennis, haast of iets anders?

Waarom relevante informatie en kennis niet is meegenomen in Nederlandse onderzoeken en het strafproces? En waarom dat ook in later jaren nooit heeft geleid tot nuancering van die harde conclusie van ‘te zwaar en te veel’? Dat een gebrek aan kennis of de druk om snel antwoorden te vinden op de vraag waarom het zo mis kon gaan in Enschede redenen zou zijn, is onwaarschijnlijk.

De kennis (en onduidelijkheden) over vuurwerk in opslag en vuurwerkbedrijven in woonwijken na Culemborg bij de instanties die de ramp in Enschede onderzochten al vlot op tafel. Dat ook TNO de conclusie ‘te zwaar en te veel’ te kort door de bocht vond, mag blijken uit alleen al die aanvraag voor nader onderzoek bij de EU.

En als er al druk was om snel antwoorden te geven op de vragen over de enorme klap in Enschede, dan zijn er tal van momenten geweest waarop eventuele te snelle conclusies genuanceerd hadden kunnen worden. Te beginnen bij de strafzaak tegen de directeuren van SE-Fireworks. Dat is allemaal niet gebeurd. Sterker: ‘te zwaar en te veel’ is nog altijd de belangrijkste verklaring voor de ramp in Enschede. Maar of dat ook gerechtvaardigd is?

Bekijk de docu hier onder, meer info over dit artikel zie op www.1twente.nl

Click here to display content from www.youtube.com

Bron: 1Twente

Lag er werkelijk te zwaar en te veel bij SE-Fireworks? 1Twente-doc deel 2 over de vuurwerkramp