Home » GroenLinks wil vuurwerkverbod in De Bilt, maar niemand stemt in ‘Ze willen alles verbieden wat leuk is’

GroenLinks wil vuurwerkverbod in De Bilt, maar niemand stemt in ‘Ze willen alles verbieden wat leuk is’

Vuurwerk De Bilt Groenlinks geen verbod

DE BILT – Liefhebbers mogen komende jaarwisseling in De Bilt gewoon weer vuurwerk afsteken. Net als in Utrecht wil de fractie van GroenLinks aansturen op een vuurwerkverbod. Maar geen enkele andere politieke partij steunt GroenLinks hierin. Zelfs de linkse coalitiegenoten zeggen vooralsnog nee tegen zo’n verbod. Het burgerberaad van de gemeente Utrecht adviseerde vorige week een afsteekverbod voor consumentenvuurwerk tijdens de komende jaarwisseling in Utrecht.. Drie dagen later bracht raadslid Yvo Kok-hetzelfde advies uit aan de gemeenteraad van De Bilt.

Handhaving weegt zwaarder

Zijn voorstel tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening werd echter alleen gesteund door zijn GroenLinks-fractie en dus afgewezen door alle overige raadsleden. De laatsten vinden het gebrek aan handhavingscapaciteit en het belang van de traditie zwaarder wegen dan de morele stellingname, aldus Kok-Palma.

Die uitspraak gaat er niet in bij VVD-fractievoorzitter Ralph Jacobs. Wat GroenLinks niet begrijpt, is dat de regels in de APV daadwerkelijk regels zijn en niet een morele stellingname.

Wel werd een ander voorstel van Kok-Palma aangenomen. Dit was een motie met de titel ‘Gaandeweg vuurwerkvrij’, samen ingediend met PvdA en D66. De motie stelt dat gemeente De Bilt gaandeweg zal overgaan naar een steeds meer en uiteindelijk volledig vuurwerkvrije gemeente, wegens regelmatige overlast, schade en onveiligheid als gevolg van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling.

Kabinet durft geen verbod op te leggen

Het verzoek aan het college bestaat als eerste uit het opnieuw oproepen van de landelijke overheid voor een verbod op de verkoop en afsteek van consumentenvuurwerk. ,,Dit hebben we vorig jaar ook gedaan, maar het kabinet durft geen landelijk verbod op te leggen, terwijl de meerderheid van de bevolking en de vele instanties dit juist wel willen”, aldus Kok-Palma.

VVD-fractievoorzitter Jacobs is het daar niet mee eens. GroenLinks wil alles verbieden wat leuk is. Wijzen met het vingertje, dit is niet goed en dat mag je niet doen! Verandering komt door inwoners mee te nemen in je verhaal en zodra er een kritische massa is kun je overgaan tot regels, niet andersom. Dat is de wereld op zijn kop.

Kok-Palma zit anders in de wedstrijd. Het raadslid gelooft, zoals volgens hem de meeste volksvertegenwoordigers, dat een landelijk verbod op consumentenvuurwerk uiteindelijk de meest effectieve aanpak zal zijn om vuurwerk gerelateerde problemen te voorkomen.